Nước có hình dạng nhất định không?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Nước có hình dạng nhất định không?

Nước có hình dạng nhất định không?

Trả lời:

Từ hình 3 ta thấy: Nước có hình dạng của chai, lọ, hộp, vật chứa nước

Vậy nước không có hình dạng nhất định

Các bài liên quan