THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - KHOA HỌC 4

Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu
Nhôm có tính chất gì ?

Nhôm có tính chất gì ?

Xem lời giải

Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Xem lời giải

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Xem lời giải

Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

Xem lời giải

Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Xem lời giải

Lí thuyết bài 57: Thực vật cần gì để sống

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được

Xem chi tiết

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Xem lời giải

Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết

Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết

Xem lời giải

Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 58: Nhu cầu nước của thực vật

Để tồn tại và phát triển các loài thực vật đều cần có nước.

Xem chi tiết

Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?

Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật

Đất trồng được coi là màu mỡ nếu các thành phần chính là mùn, cát, đất sét, các chất khoáng, không khí và nước có tỉ lệ thích hợp.

Xem chi tiết

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Xem lời giải

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Xem lời giải

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật

Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.

Xem chi tiết

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Xem lời giải

Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

Xem lời giải

Lí thuyết bài 61: Trao đổi chất ở thực vật

rong quá trình sống, cây xanh phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Xem chi tiết

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất