THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - KHOA HỌC 4

Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu
Nhôm có tính chất gì ? Nhôm có tính chất gì ?

Nhôm có tính chất gì ?

Xem chi tiết
Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4 Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Xem chi tiết
Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ? Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh? Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

Xem chi tiết
Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường

Xem chi tiết
Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ? Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

Xem chi tiết
Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết

Nêu tên và nhu cầu nước của một số cây mà bạn biết

Xem chi tiết
Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước? Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Vào giai đoạn nào cây lúa cần nhiều nước?

Xem chi tiết
Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao? Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?

Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì? Kết quả ra sao?

Xem chi tiết
Nêu vai trò của không khí đối với thực vật Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Xem chi tiết
Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào? Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Xem chi tiết
Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng? Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Xem chi tiết
Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì? Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Xem chi tiết
Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

Xem chi tiết
Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào? Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Xem chi tiết
Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Xem chi tiết
Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước ? Tại sao ? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ? Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước ? Tại sao ? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ?

Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước ? Tại sao ? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ?

Xem chi tiết
Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Xem chi tiết
Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,... Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Xem chi tiết
Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài