Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu
So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Xem lời giải

Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ : bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp

Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ : bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp

Xem lời giải

Tại sao khi gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ?

Tại sao khi gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ?

Xem lời giải

Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Xem lời giải

Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Xem lời giải

Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn?

Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn?

Xem lời giải

Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Xem lời giải

Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Xem lời giải

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 55,56: Ôn tập: Vật chất và nặng lượng

Vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt.

Xem chi tiết