Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất

Bình chọn:
4.2 trên 61 phiếu
So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau: So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Xem chi tiết
Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ : bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ : bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp

Vẽ lại sơ đồ sau vào vở rồi điền các từ : bay hơi, đông đặc, ngưng tụ, nóng chảy vào vị trí của mỗi mũi tên cho thích hợp

Xem chi tiết
Tại sao khi gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ? Tại sao khi gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ?

Tại sao khi gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ?

Xem chi tiết
Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt

Xem chi tiết
Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách? Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?

Xem chi tiết
Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn? Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn?

Sau một thời gian, theo bạn cốc nước nào còn lạnh hơn?

Xem chi tiết
Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Sưu tầm tranh ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Xem chi tiết
Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ? Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Bóng của chiếc cọc thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) ?

Xem chi tiết
Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ? Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Xem chi tiết


Gửi bài