Bài 20: Nước có những tính chất nào?

Bình chọn:
4.5 trên 160 phiếu
Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Xem lời giải

Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Xem lời giải

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Qua đó, bạn phát hiện ra tính chất nào của nước?

Xem lời giải

Nước có hình dạng nhất định không?

Nước có hình dạng nhất định không?

Xem lời giải

Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

Xem lời giải

Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay và nhận xét

Đổ nước vào chiếc khăn bông được căng phía trên khay và nhận xét

Xem lời giải

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Xem lời giải

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Xem lời giải

Lí thuyết bài 20: Nước có những tính chất gì?

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

Xem chi tiết