CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - KHOA HỌC 4

Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Xem lời giải

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 1: Con người cần gì để sống?

Con người, động vật, thực vật đều rất cần: Không khí, nước, thức ăn, ánh sáng.

Xem chi tiết

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Xem lời giải

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn.

Xem lời giải

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Xem lời giải

Lí thuyết bài 2: Trao đổi chất ở người

Hằng ngày cơ thể người phải lấy từ môi trường xung quanh thức ăn, nước uống, khí ô-xy và thải ra phân, nước tiểu, khí các-bô-níc.

Xem chi tiết

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Xem lời giải

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ.

Xem lời giải

Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Xem lời giải

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Xem lời giải

Lí thuyết bài 3: Quá trình trao đổi chất ở người ( tiếp theo)

Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều tham gia vào quá trình trao đổi chất.

Xem chi tiết

Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối

Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối.

Xem lời giải

Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật

Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật

Xem lời giải

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Xem lời giải

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Xem lời giải

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Xem lời giải

Lí thuyết bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành 4 nhóm:

Xem chi tiết

Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết

Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết.

Xem lời giải

Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể

Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất