CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - KHOA HỌC 4

Bình chọn:
4.6 trên 72 phiếu
Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Xem chi tiết
Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì? Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Xem chi tiết
Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ? Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Xem chi tiết
Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn.

Xem chi tiết
Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ. Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Xem chi tiết
Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất? Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Xem chi tiết
Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ.

Xem chi tiết
Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất. Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Xem chi tiết
Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối

Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối.

Xem chi tiết
Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật

Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật

Xem chi tiết
Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác? Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Người ta còn có thể phân loại thức ăn theo cách nào khác?

Xem chi tiết
Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết

Xem chi tiết
Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể. Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Xem chi tiết
Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết

Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết.

Xem chi tiết
Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể

Nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể

Xem chi tiết
Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất béo mà bạn biết Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất béo mà bạn biết

Kể tên một số loại thức ăn chứa nhiều chất béo mà bạn biết

Xem chi tiết
Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể

Nêu vai trò của chất béo đối với cơ thể.

Xem chi tiết
Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Xem chi tiết
Nêu vai trò của vi-ta-min Nêu vai trò của vi-ta-min

Nêu vai trò của vi-ta-min

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất



Gửi bài