Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Bình chọn:
4.1 trên 79 phiếu
Nhôm có tính chất gì ?

Nhôm có tính chất gì ?

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Xem lời giải

Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây

Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây

Xem lời giải

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Xem lời giải

Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Xem lời giải

Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng

Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng

Xem lời giải

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?

Xem lời giải

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Xem lời giải

Lí thuyết bài 69,70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Trong quá trình trao đổi chất thực vật lấy vào khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng từ môi trường và thải ra môi trường khí ô-xi, hơi nước, các chất khoáng khác.

Xem chi tiết