Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Bình chọn:
4 trên 63 phiếu
Nhôm có tính chất gì ? Nhôm có tính chất gì ?

Nhôm có tính chất gì ?

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Xem chi tiết
Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây

Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây

Xem chi tiết
Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Xem chi tiết
Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng? Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

Theo bạn, câu nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ? Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó ?

Xem chi tiết
Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng

Hãy chọn một lời giải thích mà bạn thấy đúng

Xem chi tiết
Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh? Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?

Làm thế nào để cốc nước nóng nguội đi nhanh?

Xem chi tiết
Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Ghép các phiếu thức ăn với các phiếu chất dinh dưỡng có trong thức ăn đó

Xem chi tiết


Gửi bài