Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

Trả lời:

Cốc 1 đựng nước

Cốc 2 đựng sữa

Các bài liên quan: - Bài 20: Nước có những tính chất nào?