Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

Đổ nước lên mặt một tấm kính được đặt nghiêng trên một khay nằm ngang. Bạn có nhận xét gì?

Trả lời:

Ta thấy: Nước chảy từ trên cao xuống, chảy tràn ra mọi phía.

Các bài liên quan: - Bài 20: Nước có những tính chất nào?