Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Kể ra những tính chất của nước mà bạn biết qua bài học.

Trả lời:

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.

Các bài liên quan: - Bài 20: Nước có những tính chất nào?