Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

1 - 0 =                  1 - 1 =                       5 - 1 =

2 - 0 =                  2 - 2 =                       5 - 2 = 

3 - 0 =                  3 - 3 =                       5 - 3 =

4 - 0 =                  4 - 4 =                       5 - 4 =

5 - 0 =                  5 - 5 =                       5 - 5 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 - 0 = 1               1 - 1 = 0                5 - 1 = 4

2 - 0 = 2               2 - 2 = 0                5 - 2 = 3

3 - 0 = 3               3 - 3 = 0                5 - 3 = 2

4 - 0 = 4               4 - 4 = 0                5 - 4 = 1 

5 - 0 = 5               5 - 5 = 0                5 - 5 = 0

Bài 2

Tính:

4 + 1 =               2 + 0 =                     3 + 0 =

4 + 0 =               2 - 2 =                      3 - 3 =

4 - 0 =                2 - 0 =                      0 + 3 = 

Phương pháp giải:

- Khi cộng một số với 0 hoặc ngược lại thì kết quả bằng chính số đó.

- Khi một số trừ đi chính số đó thì kết quả bằng 0.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 = 5              2 + 0 = 2              3 + 0 = 3

4 + 0 = 4              2 - 2 = 0               3 - 3 = 0

4 - 0 = 4               2 - 0 = 2               0 + 3 = 3

Bài 3

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng các con vật rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 - 3 = 0    

b) 2 - 2 = 0

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay