Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

1 - 0 =                  1 - 1 =                       5 - 1 =

2 - 0 =                  2 - 2 =                       5 - 2 = 

3 - 0 =                  3 - 3 =                       5 - 3 =

4 - 0 =                  4 - 4 =                       5 - 4 =

5 - 0 =                  5 - 5 =                       5 - 5 =

2. Tính:

4 + 1 =               2 + 0 =                     3 + 0 =

4 + 0 =               2 - 2 =                      3 - 3 =

4 - 0 =                2 - 0 =                      0 + 3 =

Lời giải chi tiết

1.

1 - 0 = 1               1 - 1 = 0                5 - 1 = 4

2 - 0 = 2               2 - 2 = 0                5 - 2 = 3

3 - 0 = 3               3 - 3 = 0                5 - 3 = 2

4 - 0 = 4               4 - 4 = 0                5 - 4 = 1 

5 - 0 = 5               5 - 5 = 0                5 - 5 = 0

2. 

4 + 1 = 5              2 + 0 = 2              3 + 0 = 3

4 + 0 = 4              2 - 2 = 0               3 - 3 = 0

4 - 0 = 4               2 - 0 = 2               0 + 3 = 3

3.

a) 3 - 3 = 0    

b) 2 - 2 = 0

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 0 trong phép trừ