Lý thuyết: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia - SGK Kết nối tri thức


Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia

1.Tìm thừa số trong một tích

3 ca đựng nước như nhau có tất cả 6 l nước. Hỏi mỗi ca đựng mấy lít nước?

- Số lít nước ở 1 ca lấy 3 lần được 6 lít.

- Số lít nước ở một ca là 

          6 : 3 = 2 (l)

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia

2. Tìm số bị chia, số chia

a) Tìm số bị chia

Mai mua về một số bông hoa rồi cắm hết vào 3 lọ, mỗi lọ có 5 bông. Hỏi Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?

- Số bông hoa cả 3 lọ bằng số bông hoa 1 lọ nhân với 3.

- Số bông hoa cả 3 lọ là

      5 x 3 = 15 (bông)

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

b) Tìm số chia

Ví dụ: Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi Việt cắm được mấy lọ hoa như vậy?

Số lọ hoa cắm được là 

15 : 5 = 3 (lọ)

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay