Lý thuyết: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ - SGK Kết nối tri thức


Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

1. Tìm số hạng trong một tổng

Ví dụ: Một túi có 14 quả táo gồm táo xanh và táo đỏ, trong đó có 10 quả táo xanh. Hỏi có bao nhiêu quả táo đỏ?

  • Số táo đỏ bằng tổng số táo trừ đi số táo xanh.
  • Số táo đỏ là:

                  14 – 10 = 4 (quả)

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

 

2. Tìm số trừ, số bị trừ

a) Tìm số bị trừ

Ví dụ: Việt có một số viên bi. Việt đã cho bạn 5 viên, còn lại 3 viên bi. Hỏi lúc đầu Việt có bao nhiêu viên bi?

  • Số bi lúc đầu Việt có bằng tổng số bi còn lại và số bi đã cho.
  • Số bi Việt có là:

              3 + 5 = 8 (viên)

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

b) Tìm số trừ

Ví dụ: Nam có 8 viên bi, Nam cho bạn một số bi và còn lại 3 viên. Hỏi Nam đã cho bạn mấy viên bi?

Nam đã cho bạn số viên bi là:

8 – 3 = 5 (viên)

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệuBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay