Lý thuyết: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - SGK Kết nối tri thức


Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé

b) Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng CD dài 2 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

Tóm tắt

Bài giải

Đoạn thẳng AB dài gấp đoạn thẳng CD số lần là:

                      8: 2 = 4 (lần)

                            Đáp số: 4 lần


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay