Lý thuyết: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - SGK Kết nối tri thức


Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay