Lý thuyết: Số có bốn chữ số - SGK Kết nối tri thức


Số gồm 3 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 1 đơn vị viết là 3 421 ....


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay