Lý thuyết: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức


Mỗi tháp hình được xếp từ 140 khối cầu. Để xếp 2 tháp hình như vậy thì cần bao nhiêu khối cầu


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay