Lý thuyết: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông - SGK Kết nối tri thức


Hình tam giác ABC có 3 đỉnh là A, B, C ....

1. Hình tam giác, hình tứ giác

2. Hình chữ nhật, hình vuông


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay