Lý thuyết: Giảm một số đi một số lần - SGK Kết nối tri thức


Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay