Lý thuyết: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - SGK Kết nối tri thức


Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng ...

1. Diện tích hình chữ nhật


Hình chữ nhật ABCD có:

    4 x 3 = 12 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 4 x 3 = 12 (cm2)

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

 

2. Diện tích hình vuông

Hình vuông ABCD có:

3 x 3 = 9 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2.

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó

 


 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay