Lý thuyết: Diên tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông - SGK Kết nối tri thức


Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn

1. Diện tích của một hình

a)

Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. 

Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.


b)

Hình A gồm 6 ô vuông, hình B cũng gồm 6 ô vuông như thế.

Ta nói: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

c)

Hình C gồm 10 ô vuông cắt ra thành 2 hình C và D. Hình C gồm 6 ô vuông. Hình D gồm 4 ô vuông. 

Ta nói: Diện tích hình C bằng tổng diện tích hình C và hình D.

2. Xăng-ti-mét vuông

Hình vuông bên gồm 4 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích cm2. Diện tích hình vuông bên bằng 4 cm2, đọc là: Bốn xăng-ti-mét vuông.

 

 Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay