Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9


Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Ví dụ: Số \(513\) có tổng các chữ số là \(5+1+3=9\) chia hết cho 9 nên \(513\) chia hết cho 9

Số \(425\) có tổng các chữ số là \(4+2+5=11\) không chia hết cho 9 nên \(425\) không chia hết cho 9

2. Dấu hiệu chia hết cho 3 

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Ví dụ: Số \(123\) có tổng các chữ số là \(1+2+3=6\) chia hết cho 3 nên \(123\) chia hết cho 3

Số \(241\) có tổng các chữ số là \(2+4+1=7\) không chia hết cho 3 nên \(241\) không chia hết cho 3

Chú ý:

Các số chia hết cho 9 thì chắc chắn chia hết cho 3, các số chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 291 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí