Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1


Đề bài

Một số có tổng các chữ số chia cho \(9\) (cho \(3\)) dư \(m\) thì số đó chia cho \(9\) ( cho \(3\)) cũng dư \(m\).

Ví dụ: Số \(1543\) có tổng các chữ số bằng: \(1 + 5 + 4 + 3 = 13\). Số \(13\) chia cho \(9\) dư \(4,\) chia cho \(3\) dư \(1\). Do đó số \(1543\) chia cho \(9\) dư \(4\), chia cho \(3\) dư \(1\).

Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho \(9\), cho \(3:\)

\(1546; 1526; 2468; 10^{11}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các chữ số của mỗi số rồi tìm số dư khi chia tổng các chữ số đó cho \(3\) (hoặc cho \(9\)) từ đó suy ra số dư của số ban đầu.

Lời giải chi tiết

Chỉ cần tìm dư trong phép chia tổng các chữ số cho \(9\), cho \(3\).

+) Vì \(1 + 5 + 4 + 6 = 16\) chia cho \(9\) dư \(7\) và chia cho \(3\) dư \(1\) nên \(1546\) chia cho \(9\) dư \(7\), chia cho \(3\) dư \(1\); 

+) Vì \(1 + 5 + 2 + 6 = 14\) chia cho \(9\) dư \(5\) và \(14\) chia \(3\) dư \(2\) nên \(1527\) chia cho \(9\) dư \(5\) và chia \(3\) dư \(2\);

+ Vì \(2+4+6+8=20\) chia cho 9 dư 2 và chia cho 3 dư 2 nên \(2468\) chia cho \(9\) dư \(2\), chia cho \(3\) dư \(2\);

+) \(10^{11}=100\,000\,000 \,000\) có tổng các chữ số là \(1\) và \(1\) chia cho \(9\) dư \(1\), chia cho \(3\) dư \(1\) nên \(10^{11}\) chia cho \(9\) dư \(1\), chia cho \(3\) dư \(1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 419 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.