Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ rằng số \(\overline {aa}  - a - a\) chia hết cho 9

Bài 2. Số 415 – 1 có chia hết cho 9 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

+) \(\overline {ab}  = 10.a + b\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có:

\(\overline {aa}  = 10a + a\)

\(\Rightarrow \overline {aa}  - a - a = 10a + a - a - a = 9a\; \vdots \;9\)

Bài 2. Ta có:

\(4^{15}– 1 = 1073741823\) và \(1 + 0 + 7 + 3 + 7 + 4 + 1 + 8 + 2 + 3\)\(\,= 36\;  ⋮\; 9\)

\(⇒ (4^{15}- 1)\; ⋮ \;9\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.