Lý thuyết: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - SGK Kết nối tri thức


Chia đều 6408 chiếc bút chì vào 2 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu chiếc bút chì?

1. Phép chia hết

a) Chia đều 6408 chiếc bút chì vào 2 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu chiếc bút chì?

6 408 : 2 = 3 204

  • 6 chia 2 được 3, viết 3

         3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

  • Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

         2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0

  • Hạ 0, 0 chia 2 được 0, viết 0

         0 nhân 2 bằng 0; 0 trừ 0 bằng 0

  • Hạ 8, 8 chia 2 được 4, viết 4.

         4 nhân 2 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0.

b) 1 275 : 3 = ?

1 275 : 3 = 425

 

  • 12 chia 3 được 4, viết 4

        4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0

  • Hạ 7, 7 chia 3 được 2, viết 2

        2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1

  • Hạ 5, được 15; 15 chia 3 được 5, viết 5

        5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0

2. Phép chia có dư:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay