Lý thuyết: Bảng nhân 9, bảng chia 9 - SGK Kết nối tri thức


Mỗi đội múa rồng có 9 người. Hỏi 2 đội múa rồng có bao nhiêu người?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay