Lý thuyết: Bảng nhân 3, bảng chia 3 - SGK Kết nối tri thức


Mỗi xe xích lô có 3 bánh xe. Hỏi 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe?

a) Bảng nhân 3

b) Bảng chia 3


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay