Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2


Giải bài tập hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Ta biết được:

- Khi vật ở rất xa thấu kính, chùm tia sáng từ một điểm trên vật đến thấu kính được coi như là chùm tia song song.

- Chùm tia tới song song với trục chính đến thấu kính hội tụ có chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm F’ sau thấu kính.

- Chùm tia tới song sowng với trục chính đến thấu kính phân kì có chùm tia ló phân kì, đường kéo dài của chùm tia ló giao nhau tại tiêu điểm F’ trước thấu kính.

Dựa vào hiểu biết trên và các trường  hợp tạo ảnh nêu ở hình H26.21, hãy điền vào các chỗ trống để hoàn tất các nhận xét sau:

Nhận xét:

Đối với thấu kính hội tụ.

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh………., ở vị trí cách thấu kính một khoảng ……tiêu cự.

- Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh………..,………chiều với vật.

- Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh………,………chiều với vật và…………..hơn vật.

Đối với thấu kính phân kì:

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh……, ở vị trí cách thấu kính một khoảng……..tiêu cự.

- Vật ở mọi vị trí trước thấu kính, ảnh đều là ảnh……..,……..chiều với vật,……..hơn vật và nằm………khoảng tiêu cự của thấu kính.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Đối với thấu kính hội tụ.

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh thật, ở vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

- Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

Đối với thấu kính phân kì:

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh ảo, ở vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở mọi vị trí trước thấu kính, ảnh đều là ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí