Chủ đề 20: Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Hoạt động 1 trang 135 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 1 trang 135 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 136 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 2 trang 136 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 3 trang 137 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 6 trang 139 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 6 trang 139 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 139 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 7 trang 139 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 1 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 2 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 2 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 3 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 3 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 4 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 4 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 5 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 5 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 6 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 6 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 7 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 7 trang 140 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải