Chủ đề 21: Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bình chọn:
4.6 trên 70 phiếu
Hoạt động 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 143 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 2 trang 143 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 3 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 4 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 146 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 6 trang 146 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 1 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 2 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 3 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 4 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 5 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 5 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 6 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 6 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 7 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 7 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải