Bài 5 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 5 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Nêu các đặc điểm ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ khi vật:

- Ở rất xa thấu kính

- Ở ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính

- Ở trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Nêu các đặc điểm ảnh của một vật sáng qua thấu kính phân kì khi vật:

- Ở rất xa thấu kính

- Ở mọi vị trí trước thấu kính.

Hãy cho biết thấu kính do người cầm trong tay ở hình H26.37 là thấu kính hội tụ hát thấu kính phân kì và giải thích vì sao ?

Lời giải chi tiết

Đối với thấu kính hội tụ:

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh thật, vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

- Vật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

Đối với thấu kính phân kì:

- Vật ở rất xa thấu kính cho ảnh ảo, vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật ở mọi vị trí trước thấu kính, ảnh đều là ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và  nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Thấu kính ở hình H26.37 là thấu kính phân kì vì nó cho ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 26: Thấu kính

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu