Bài 3 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2


Giải bài tập bài 3 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Một điểm sáng S ở trước thấu kính có ảnh qua thấu kính là S’

- Khi S’ là ảnh thật (hoặc ảnh ảo), chùm tia ló là hội tụ hay phân kì, ảnh nằm trước hay sau thấu kính ?

- Ảnh hiện rõ trên màn là ảnh thật hay ảnh ảo ?

- Mắt có thể nhìn thấy ảnh thật hay ảnh ảo ? Mắt phải đặt ở vị trí nào để có thể nhìn thấy các ảnh này ?

Một điểm sáng S có ảnh S’ qua thấu kính như hình H26.25. Ảnh S’ là ảnh thật hay ảnh ảo, vì sao ? Ánh  S’ nằm ở trước hay sau thấu kính ? Vẽ vị trí đặt mắt để mắt có thể nhìn thấy ảnh S’ qua thấu kính.

Lời giải chi tiết

- Nếu S’ là ảnh thật thì ảnh nằm sau thấu kính, chùm tia ló hội tụ.

- Nếu S’ là ảnh ảo thì chùm tia ló phân kì, ảnh nằm trước thấu kính.

- Ảnh hiện rõ nét trên mãn là ảnh thật.

- Mắt có thể nhìn thấy ảnh thật. Với ảnh ảo, mắt có thể nhìn thấy nếu đặt mắt sau thấu kính để nhận chùm tia ló.

- Trong hình 26.25, ảnh S’ là ảnh thật, vì chùm tia ló hội tụ và ảnh hiện sau thấu kính. Mắt đặt tại vùng có chùm tia ló sau ảnh S’.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí