Bài 13 trang 30 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 13 trang 30 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Một thấu kính phân kì có tiêu cự f=20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của AB qua thấu kính là A’B’. Khoảng cách d’ từ A’B’ đến thấu kính không thể có giá trị nào sau đây?

A. 10 cm.                     B. 15 cm. 

C. 25 cm.                     D. 5 cm.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính phân kì không lớn hơn tiêu cự của thấu kính phân kì.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 26: Thấu kính