Hoạt động 3 trang 21 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 3 trang 21 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời:

Đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song ta đã biết cũng áp dụng được với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (hình H3.4).

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch nhánh: \(I = {I_1} + {I_2}.\)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch nhánh: \(U = {U_1} = {U_2}\).

Dựa vào các đặc điểm nêu trên và định luật Ohm, em hãy chứng minh:

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

\({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}}}.\)

Lời giải chi tiết

Theo định luật Ohm ta có:

\(\left\{ \matrix{  {I_1} = {{{U_1}} \over {{R_1}}} \hfill \cr  {I_2} = {{{U_2}} \over {{R_2}}} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  {I_1}.{R_1} = {U_1} \hfill \cr  {I_2}.{R_2} = {U_2} \hfill \cr}  \right.\)

Trong đoạn mạch song song thì U1 = U2 nên \({I_1}{R_1} = {I_2}.{R_2} \Rightarrow {{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài