Bài 4 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 4 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong một đoạn mạch có giá trị khác nhau khi đoạn mạch gồm:

A. các điện trở có giá trị khác nhau mắc nối tiếp.

B. các điện trở có giá trị giống khác nhau mắc nối tiếp.

C. các điện trở có giá trị khác nhau mắc song song.

D. các điện trở có giá trị giống nhau mắc song song.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

A, B sai vì khi mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các điện trở bằng nhau.

D sai vì mắc song song và điện trở giống nhau thì U và R như nhau, theo định luật Ôm cường độ dòng điện I cũng phải bằng nhau.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song