Bài 6 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Bài 6 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Hai điện trở \({R_1} = 4\Omega ,\,\,{R_2} = 6\Omega \) mắc nối tiếp nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế \(U = 12V\). Tìm điện trở tương đương của các điện trở, cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

Lời giải chi tiết

Điện trở tương đương R = R1 + R2 = 4 + 6 = 10 \(\left( \Omega  \right)\).

Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính: \(I = {U \over {{R_{td}}}} = {{12} \over {10}} = 1,2\left( A \right).\)

Do hai điện trở mắc nối tiếp \( \Leftrightarrow I = {I_1} = {I_2} = 1,2A\).

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {U_1} = {I_1}{R_1} = 1,2.4 = 4,8\left( V \right)  \cr  & \,\,\,\,\,\,{U_2} = {I_2}.{R_2} = 1,2.6 = 7,2\left( V \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu