Mục I - Phần A - Trang 14, 15 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 14,15 VBT vật lý 9 Mục I - Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG

1. Nhớ lại kiến thức lớp 7

    Đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:

    - Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua các mạnh rẽ: \(I = {I_1} + {I_2}\)

    - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ : \(U = {U_1} = {U_2}\)

2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

C1.

- Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1, các điện trở R1, R2 được mắc .....

- Ampe kế dùng để .......... Vôn kế đo .........

Lời giải chi tiết:

- Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1, các điện trở R1, R2 được mắc song song với nhau.

- Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

C2.

Chứng minh tồn tại hệ thức \(\displaystyle{{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}}\)

Lời giải chi tiết:

Chứng minh tồn tại hệ thức \(\displaystyle{{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}}\)

Ta có, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu R2, tức là: 

\({U_1} = {U_2} \Leftrightarrow {I_1}{R_1} = {I_2}{R_2} \\\Rightarrow \displaystyle{{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí