Mục II - Phần A - Trang 25 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 25 VBT vật lí 9 Mục II - Thí nghiệm kiểm tra (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Đề bài

Mục II - Phần A. Thí nghiệm kiểm tra - Trang 25 Vở bài tập Vật lí 9

Lời giải chi tiết

II - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA

Làm thí nghiệm theo sơ đồ hình 8.3SGK và ghi kết quả vào bảng 1.

hình bảng 1 - bài 8 trang 25 VBT vật lí 9

Nhận xét: Kết quả thí nghiệm \(\dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{{S_2}}}{{{S_1}}}\) so với dự đoán là chính xác.

4. Kết luận

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí