Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bình chọn:
4.8 trên 61 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 10 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 10 VBT vật lý 9 Mục I - Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 11 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 11 VBT vật lý 9 Mục II - Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 11, 12 VBT vật lý 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 9. a) Sơ đồ mạch điện được vẽ ở hình 4.1 ...

Xem lời giải

Câu 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 phần bài tập trong SBT – Trang 13 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 9. a) Số chỉ của ampe kế là ...

Xem lời giải

Câu 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 13,14 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 13,14 VBT Vật lí 9. Cho 3 điện trở R1 = 10 Ω; R2 = 15 Ω; R3 = 5 Ω. Có thể mắc ba điện trở này ...

Xem lời giải