Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 80,81 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 80,81 VBT vật lí 9 Mục I - Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem lời giải

Mục II,III - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 81 VBT vật lí 9 Mục II - Động cơ điện một chiều trong kĩ thuật, mục III - Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem lời giải

Mục IV - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 81 VBT vật lí 9 Mục I - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem lời giải

Câu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 phần bài tập trong SBT – Trang 82 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 phần bài tập trong SBT – Trang 82 VBT Vật lí 9. Hình 28.1 trình bày một động cơ điện gọi là “Bánh xe Bác-lô”. Có một đĩa bằng đồng đặt thẳng đứng giữa hai cực ...

Xem lời giải

Câu 28.a, 28.b phần bài tập bổ sung – Trang 82 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 28.a, 28.b phần bài tập bổ sung – Trang 82 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu đúng Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào ...

Xem lời giải