Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 116,117 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 116,117 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 117,118 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 117,118 VBT vật lí 9 Mục II - Cách dựng ảnh (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 118 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 118 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Câu 42 - 43.1, 42 - 43.2, 42 - 43.3, 42 - 43.4, 42 - 43.5, 42 - 43.6 phần bài tập trong SBT – Trang 119,120 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 42 - 43.1, 42 - 43.2, 42 - 43.3, 42 - 43.4, 42 - 43.5, 42 - 43.6 phần bài tập trong SBT – Trang 119,120 VBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng ...

Xem lời giải

Câu 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng ...

Xem lời giải