CHƯƠNG 3: QUANG HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 107,108 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 107,108 VBT vật lí 9 Mục I - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 40

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 109 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 109 VBT vật lí 9 Mục II - Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 40

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 110 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 110 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 40

Xem lời giải

Câu 40 - 41.1 phần bài tập trong SBT – Trang 110 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 40 - 41.1 phần bài tập trong SBT – Trang 110 VBT Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước ...

Xem lời giải

Câu 40.a, 40.b phần bài tập bổ sung – Trang 100,101 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 40.a, 40.b phần bài tập bổ sung – Trang 100,101 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu trả lời đúng? Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng? ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 111,112 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 111,112 VBT vật lí 9 Mục I - Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 41

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 112 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 112 VBT vật lí 9 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 41

Xem lời giải

Câu 40 - 41.1, 40 - 41.2, 40 - 41.3 phần bài tập trong SBT – Trang 113 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 40 - 41.1, 40 - 41.2, 40 - 41.3 phần bài tập trong SBT – Trang 113 VBT Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước ...

Xem lời giải

Câu 41.a, 41.b phần bài tập bổ sung – Trang 113,114 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 41.a, 41.b phần bài tập bổ sung – Trang 113,114 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng. ...

Xem chi tiết

Mục I - Phần A - Trang 114 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 114 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 114,115 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 114,115 VBT vật lí 9 Mục II - Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 115 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 115 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42

Xem lời giải

Câu 42.a, 42.b phần bài tập bổ sung – Trang 115,116 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 42.a, 42.b phần bài tập bổ sung – Trang 115,116 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 116,117 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 116,117 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 117,118 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 117,118 VBT vật lí 9 Mục II - Cách dựng ảnh (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 118 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 118 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Xem lời giải

Câu 42 - 43.1, 42 - 43.2, 42 - 43.3, 42 - 43.4, 42 - 43.5, 42 - 43.6 phần bài tập trong SBT – Trang 119,120 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 42 - 43.1, 42 - 43.2, 42 - 43.3, 42 - 43.4, 42 - 43.5, 42 - 43.6 phần bài tập trong SBT – Trang 119,120 VBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng ...

Xem lời giải

Câu 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 121,122 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 121,122 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của thấu kính phân kì (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 44

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 122 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 122 VBT vật lí 9 Mục II - Trục chính, quan tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 44

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất