Mục II - Phần A - Trang 112 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 112 VBT vật lí 9 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 41

Đề bài

Hoàn thành mục II - Vận dụng

Lời giải chi tiết

II - VẬN DỤNG

C3:

Nối B với M cắt PQ tại I

Nối I với A ta có đường truyền của tia sáng tới mắt: AIM

C4:

IG là đường biểu diễn tia khúc xạ của tia tới SI.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí