Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 152 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 152 VBT vật lí 9 Mục I - Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 55

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 153,154 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 153,154 VBT vật lí 9 Mục II - Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 55

Xem lời giải

Mục III, IV - Phần A - Trang 154 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 154 VBT vật lí 9 Mục III - Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 55

Xem lời giải

Câu 55.1, 55.2, 55.3, 55.4 phần bài tập trong SBT – Trang 154, 155 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 55.1, 55.2, 55.3, 55.4 phần bài tập trong SBT – Trang 154, 155 VBT Vật lí 9. Chọn câu đúng. A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. ...

Xem lời giải

Câu 55.a, 55.b phần bài tập bổ sung – Trang 155 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 55.a, 55.b phần bài tập bổ sung – Trang 155 VBT Vật lí 9. Chỉ ra câu sai: Dưới ánh sáng đỏ ta thấy một vật có màu đen...

Xem lời giải