Mục III - Phần A - Trang 25, 26 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 25, 26 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

III - VẬN DỤNG

C3.

So sánh điện trở của hai dây: Vì hai dây có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện nhỏ gấp ba lần so với dây thứ hai nên nó có điện trở lớn gấp 3 lần so với dây thứ 2.

C4.

Điện trở của hai dây được tính như sau:

Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây nên ta có \(\dfrac{S_{1}}{S_{2}}=\dfrac{R_{2}}{R_{1}},\) Suy ra 

\({R_2} = \displaystyle{R_1}.{{{S_1}} \over {{S_2}}} = 5,5.{{0,5} \over {2,5}} = 1,1\Omega .\)

C5.

Dây thứ hai có chiều dài nên có điện trở \({l_2} = \dfrac{{{l_1}}}{2}\) nên có điện trở \({R_2} = k\dfrac{{{l_2}}}{{{S_2}}} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{{S_2}}}\) , đồng thời có tiết diện \({S_2} = 5{S_1}\) nên điện trở \({R_2} = k\dfrac{{{l_2}}}{{{S_2}}} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{5.{S_1}}}\)

Kết quả là dây thứ hai có điện trở R2 so với điện trở của dây thứ nhất R1 :

\({R_2} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{5.{S_1}}} = k\dfrac{{{l_1}}}{{{S_1}}}.\dfrac{{1/2}}{5} = \dfrac{{{R_1}}}{{10}} = \dfrac{{500}}{{10}} = 50\Omega \)

C6.

Xét một dây sắt dài \({l_2} = 50m = \dfrac{{{l_1}}}{4}\) , có điện trở \(R = {R_1} = 120\Omega \) thì phải có tiết diện là \(S = \dfrac{{k{l_1}}}{{{R_1}}} = k\dfrac{{200}}{{120}}\)

Vậy dây sắt dài \({l_2} = 50m\) , có điện trở \({R_2} = 45\Omega \) thì phải có tiết diện là:

\({S_2} = \dfrac{{k{l_2}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{k{l_1}/4}}{{45}} \\\Rightarrow \dfrac{S}{{{S_2}}} = \dfrac{{k\dfrac{{{l_1}}}{{120}}}}{{k\dfrac{{{l_1}/4}}{{45}}}} = \dfrac{{45.4}}{{120}} \\\Rightarrow {S_2} = 0,2.\dfrac{{120}}{{45.4}} = \dfrac{2}{{15}}\,m{m^2}\)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài