Mục III - Phần A - Trang 25, 26 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 25, 26 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C3.

So sánh điện trở của hai dây: Vì hai dây có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện nhỏ gấp ba lần so với dây thứ hai nên nó có điện trở lớn gấp 3 lần so với dây thứ 2.

C4.

Điện trở của hai dây được tính như sau:

Lời giải chi tiết:

Điện trở của hai dây được tính như sau:

Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây nên ta có \(\dfrac{S_{1}}{S_{2}}=\dfrac{R_{2}}{R_{1}},\) Suy ra 

\({R_2} = \displaystyle{R_1}.{{{S_1}} \over {{S_2}}} = 5,5.{{0,5} \over {2,5}} = 1,1\Omega .\)

C5.

Dây thứ hai có chiều dài nên có điện trở :

Kết quả là dây thứ hai có điện trở R2 so với điện trở của dây thứ nhất R1 :

Lời giải chi tiết:

Dây thứ hai có chiều dài nên có điện trở \({l_2} = \dfrac{{{l_1}}}{2}\) nên có điện trở \({R_2} = k\dfrac{{{l_2}}}{{{S_2}}} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{{S_2}}}\) , đồng thời có tiết diện \({S_2} = 5{S_1}\) nên điện trở \({R_2} = k\dfrac{{{l_2}}}{{{S_2}}} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{5.{S_1}}}\)

Kết quả là dây thứ hai có điện trở R2 so với điện trở của dây thứ nhất R1 :

\({R_2} = k\dfrac{{{l_1}/2}}{{5.{S_1}}} = k\dfrac{{{l_1}}}{{{S_1}}}.\dfrac{{1/2}}{5} = \dfrac{{{R_1}}}{{10}} = \dfrac{{500}}{{10}} = 50\Omega \)

C6.

Xét một dây sắt dài \({l_2} = 50m = \dfrac{{{l_1}}}{4}\) , có điện trở \(R = {R_1} = 120\Omega \) thì phải có tiết diện là ...

Vậy dây sắt dài .....

Lời giải chi tiết:

Xét một dây sắt dài \({l_2} = 50m = \dfrac{{{l_1}}}{4}\) , có điện trở \(R = {R_1} = 120\Omega \) thì phải có tiết diện là \(S = \dfrac{{k{l_1}}}{{{R_1}}} = k\dfrac{{200}}{{120}}\)

Vậy dây sắt dài \({l_2} = 50m\) , có điện trở \({R_2} = 45\Omega \) thì phải có tiết diện là:

\({S_2} = \dfrac{{k{l_2}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{k{l_1}/4}}{{45}} \\\Rightarrow \dfrac{S}{{{S_2}}} = \dfrac{{k\dfrac{{{l_1}}}{{120}}}}{{k\dfrac{{{l_1}/4}}{{45}}}} = \dfrac{{45.4}}{{120}} \\\Rightarrow {S_2} = 0,2.\dfrac{{120}}{{45.4}} = \dfrac{2}{{15}}\,m{m^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.