Câu 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 VBT Vật lí 9. a) Điện trở tương đương của đoạn mạch ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I - BÀI TẬP TRONG SBT

5.1.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)
+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)
Hướng dẫn giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 
\({R_{AB}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6\Omega \)
b) Số chỉ của ampe kế là:

\(\eqalign{
& {I_{AB}} = \dfrac{U}{{{R_{AB}}}} = \dfrac{{12}}{6} = 2{\text{A}} \cr 
& {I_1} = \dfrac{U}{{{R_1}}} = \dfrac{{12}}{{15}} = 0,8{\text{A}} \cr 
& {I_2} = \dfrac{U}{{{R_2}}} = \dfrac{{12}}{{10}} = 1,2{\text{A}} \cr} \)

Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, chỉ 1,2A.

5.2.

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)
+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)
 
Lời giải chi tiết:

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

\(U_{AB}=I_1.R_1=0,6.5=3V\)

b) Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

Ta có: \(R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{5.10}{5+10}=\dfrac{10}{3}\Omega\) 

Suy ra: \(I_{AB}=\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}=\dfrac{3}{\dfrac{10}{3}}=0,9A\)

5.3.

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

Phương pháp:

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)
+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(R_{AB}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{20.30}{20+30}=12 \Omega\)

Vậy \(U_{AB}=I.R_{AB}=1,2.12=14,4V\)

Số chỉ của ampe kế 1 là: \(I_1=\dfrac{U_{AB}}{R_1}=\dfrac{14,4}{20}=0,72A\)

Số chỉ của ampe kế 2 là: \(I_2=\dfrac{U_{AB}}{R_2}=\dfrac{14,4}{30}=0,48A\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đoạn mạch song song

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài