Câu 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập trong SBT – Trang 16, 17 VBT Vật lí 9. a) Điện trở tương đương của đoạn mạch ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - BÀI TẬP TRONG SBT

5.1.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)
+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 
\({R_{AB}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6\Omega \)
b) Số chỉ của ampe kế là:

\(\eqalign{
& {I_{AB}} = \dfrac{U}{{{R_{AB}}}} = \dfrac{{12}}{6} = 2{\text{A}} \cr 
& {I_1} = \dfrac{U}{{{R_1}}} = \dfrac{{12}}{{15}} = 0,8{\text{A}} \cr 
& {I_2} = \dfrac{U}{{{R_2}}} = \dfrac{{12}}{{10}} = 1,2{\text{A}} \cr} \)

Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, chỉ 1,2A.

Quảng cáo
decumar

5.2.

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)
+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

\(U_{AB}=I_1.R_1=0,6.5=3V\)

b) Cường độ dòng điện ở mạch chính là:

Ta có: \(R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{5.10}{5+10}=\dfrac{10}{3}\Omega\) 

Suy ra: \(I_{AB}=\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}=\dfrac{3}{\dfrac{10}{3}}=0,9A\)

5.3.

Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: \(\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\)

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(R_{AB}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{20.30}{20+30}=12 \Omega\)

Vậy \(U_{AB}=I.R_{AB}=1,2.12=14,4V\)

Số chỉ của ampe kế 1 là: \(I_1=\dfrac{U_{AB}}{R_1}=\dfrac{14,4}{20}=0,72A\)

Số chỉ của ampe kế 2 là: \(I_2=\dfrac{U_{AB}}{R_2}=\dfrac{14,4}{30}=0,48A\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.