Câu 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 17,18 VBT Vật lí 9. Hai điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 30 Ω được mắc nối tiếp nhau. ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II – BÀI TẬP BỔ SUNG

5.a.

Hai điện trở \(R_1 = 20 Ω\); \(R_2 = 30 Ω\) được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này là bao nhiêu ?

A. 12 Ω               B. 0,8 Ω

C. 50 Ω               D. 600 Ω

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp \(R_{tđ} = R_1 + R_2\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

\(R_1 = 20 Ω, R_2 = 30 Ω\); \(R_1 nt R_2\); \(R_{tđ} = ?\)

-------------------------------------

\(R_1 nt R_2\) nên \(R_{tđ} = R_1 + R_2 = 20 + 30 = 50 Ω\)

Chọn đáp án C

5.b.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.2. \(R_1 = 5 Ω\); vôn kế chỉ \(6 V\); ampe kế chỉ \(0,5 A\). Tính điện trở \(R_2\) theo hai cách.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

\(R_1 = 5 Ω\); \(U = 6 V\); \(I = 0,5 A\); \(R_1 // R_2\)

\(R_2 =\) ? theo hai cách.

---------------------------

Ta có: \(U = U_1 = U_2 = 6 V\)

\({I_1} = \dfrac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \dfrac{6}{5} = 1,2A > I = 0,5A\) 

Điều này không xảy ra vì cường độ dòng mạch chính phải luôn lớn hơn cường độ trong mạch rẽ.

Vậy suy ra đề bài sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.