Câu 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 17,18 VBT Vật lí 9. Hai điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 30 Ω được mắc nối tiếp nhau. ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II – BÀI TẬP BỔ SUNG

5.a.

Hai điện trở \(R_1 = 20 Ω\); \(R_2 = 30 Ω\) được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này là bao nhiêu ?

A. 12 Ω               B. 0,8 Ω

C. 50 Ω               D. 600 Ω

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp \(R_{tđ} = R_1 + R_2\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

\(R_1 = 20 Ω, R_2 = 30 Ω\); \(R_1 nt R_2\); \(R_{tđ} = ?\)

-------------------------------------

\(R_1 nt R_2\) nên \(R_{tđ} = R_1 + R_2 = 20 + 30 = 50 Ω\)

Chọn đáp án C

5.b.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.2. \(R_1 = 5 Ω\); vôn kế chỉ \(6 V\); ampe kế chỉ \(0,5 A\). Tính điện trở \(R_2\) theo hai cách.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

\(R_1 = 5 Ω\); \(U = 6 V\); \(I = 0,5 A\); \(R_1 // R_2\)

\(R_2 =\) ? theo hai cách.

---------------------------

Ta có: \(U = U_1 = U_2 = 6 V\)

\({I_1} = \dfrac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \dfrac{6}{5} = 1,2A > I = 0,5A\) 

Điều này không xảy ra vì cường độ dòng mạch chính phải luôn lớn hơn cường độ trong mạch rẽ.

Vậy suy ra đề bài sai

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Đoạn mạch song song

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài