Mục III - Phần A - Trang 136 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 136 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 49

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C7.

Kết quả tìm hiểu:

- Kính của một bạn bị cận là thấu kính .........

- Kính của một cụ già là thấu kính ............

Lời giải chi tiết:

Kết quả tìm hiểu:

- Kính của một bạn bị cận là thấu kính phân kì.

- Kính của một cụ già là thấu kính hội tụ

C8.

Kết quả đo áng chừng:

- Khoảng cực cận của mắt em:........

- Khoảng cực cận của một bạn bị cận thị (không đeo kính): ..........

- Khoảng cực cận của một cụ già (không đeo kính): ...........

Như vậy: .............

Lời giải chi tiết:

Kết quả đo áng chừng:

- Khoảng cực cận của mắt em: 25cm

- Khoảng cực cận của một bạn bị cận thị (không đeo kính): 10cm.

- Khoảng cực cận của một cụ già (không đeo kính): 120cm.

Như vậy: Khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thì nhỏ nhất, rồi đến khoảng cực cận của mắt em và lớn nhất là khoảng cực cận của mắt một người già. Tức là:

(OCc)mắt cận < (OCc)mắt thường < (OCc)mắt lão

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí