Câu 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 phần bài tập trong SBT – Trang 137 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 phần bài tập trong SBT – Trang 137 VBT Vật lí 9. Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - BÀI TẬP TRONG SBT

49.1.

Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận?

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm.

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Phương pháp giải:

- kính cận là thấu kính phân kì

- điểm cực viễn: điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết  

Lời giải chi tiết:

Chọn D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Quảng cáo
decumar

49.2.

Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

a. Ông Xuân khi đọc sách cũng như khi đi đường không phải đeo kính,
 
b. Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính, còn khi đi đường không thấy đeo kính,
 
c. Ông Thu khi đọc sách cũng như khi đi đường đều phải đeo cùng một loại kính,
 
d. Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo kính , còn khi đọc sách lại không đeo kính,
1. kính của ông ấy không phải là kính cận hoặc kính lão mà chỉ có tác dụng che bụi và gió cho mát.
 
2. ông ấy bị cận thị.
 
3. mắt ông ấy còn tốt, không có tật.
 
4. mắt ông ấy là mắt lão.
 

Phương pháp giải:

Vận dụng các đặc điểm của mắt cận, viễn và mắt lão

Lời giải chi tiết:

a - 3; b - 4; c - 2; d - 1

49.3.

Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Phương pháp giải:

tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt

- điểm cực viễn: điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết  

Lời giải chi tiết:

Người đó nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm.

49.4.

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Dựa ảnh của vật qua kính rồi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

Lời giải chi tiết:

Giả sử OA = 25cm; OF = 50cm; OI = A’B’;

A’ trùng với điểm Cc.

Ta có: \(\displaystyle{{AB} \over {OI}} = {{F{\rm{A}}} \over {F{\rm{O}}}} = {{25} \over {50}} = {1 \over 2}\)  hay \(\displaystyle{{AB} \over {A'B'}} = {1 \over 2}\) 

Và OA’ = 2OA = OF = 50cm

Ba điểm F, A' và Cc trùng nhau suy ra OCc = OA' = OF = 50cm

Như vậy ba điểm cực cận cách mắt 50cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.