Mục I - Phần A - Trang 134,135 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 134 ,135 VBT vật lí 9 Mục I - Mắt cận (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 49

Đề bài

Hoàn thành mục I - Mắt cận

Lời giải chi tiết

I - MẮT CẬN

1. Những biểu hiện của tật cận thị

C1:

Những biểu hiện của tật cận thị:

- Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

- Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

- Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ở ngoài sân trường.

C2:

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt.

Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.

2. Cách khắc phục tật cận thị

C3:

Cách nhận biết đó là một thấu kính phân kì: Nếu kính đó cho ảnh ảo nhỏ hơn vật thì đó là thấu kính phân kì.

C4:

+ Ảnh của vật AB qua kính cận ở hình 49.1.

+ Khi không đeo kính, mắt không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt.

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A'B' của AB thì A'B' phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận Cc đến điểm cực viễn Cv của mắt. Yêu cầu này có thực hiện được với kính cận nói trên (xem hình 49.1) 

2. Kết luận

Kính cận là loại thấu kính phân kì. Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí