Mục I,II,III trang 119,120 Vở bài tập Sinh học 7


Giải mục I,II,III Sinh sản vô tính, Sinh sản hữu tính, Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính trang 119,120 VBT Sinh học 7: Hãy cho biết ở Động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi hoặc mọc chồi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Sinh sản vô tính

Hãy cho biết ở Động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi hoặc mọc chồi.

Lời giải chi tiết:

- Phân đôi: trùng biến hình, trùng roi, trùng giày

- Mọc chồi: thủy tức, san hô

Mục II

II. Sinh sản hữu tính

1.Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính

2.Hãy cho biết giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong, dùng dấu (+) điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

1.

  Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Giống nhau Đều tạo ra thế hệ sau
Khác nhau Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹ Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới

2.

  Cơ thể Hình thức thụ tinh
  Lưỡng tính Phân tính Thụ tinh trong Thụ tinh ngoài
Giun đất +   +  
Giun đũa   +   +

Mục III

III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

Lựa chọn câu thích hợp điền vào các ô trống ở bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật

Tên loài Thụ tinh Sinh đẻ Phát triển phôi Tập tính bảo vệ trứng Tập tính nuôi con
Trai sông Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái Không Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Châu chấu Thụ tinh trong Đẻ trứng Biến thái Không Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Cá chép Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Ếch đồng Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dài Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Không Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Chim bồ câu Thụ tinh trong Đẻ trứng Trực tiếp (không nhau thai) Làm tổ, ấp trứng Bằng sữa diều, mớm mồi
Thỏ Thụ tinh trong Đẻ con Trực tiếp (có nhau thai) Đào hang, lót ổ Bằng sữa mẹ

- Dựa vào bảng đã điền, hãy nêu lợi ích của sự thụ tinh trong, đẻ con, phôi phát triển trực tiếp, không hoặc có nhau thai, các hình thức bảo vệ trứng và nuôi con.

Lợi ích của sự thụ tinh trong, đẻ con, phôi phát triển trực tiếp, không hoặc có nhau thai, các hình thức bảo vệ trứng và nuôi con: đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh sản cao: nâng cao tỷ lệ thụ tinh, tăng tỷ lệ con non sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của con non.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.